Navigate Up
Sign In

 Subsidie voor Euro 6 trucks aanstaande

Op korte termijn kunnen vervoerders die een Euro 6 truck hebben aangeschaft, een beroep doen op een subsidiepot die door Europa wordt gereserveerd, zie Verordening 64/2012. Zoals bekend zijn de schonere Euro 6 trucks flink duurder dan hun Euro 5 varianten. TLN laat weten dat een ingangsdatum nog op zich laat wachten, maar die is wel aanstaande.

Het is op dit moment nog niet duidelijk binnen welke termijn de fabrikanten de door de RDW of buitenlandse typekeuringsautoriteiten gestempelde keuringscertificaten in handen hebben. TLN zegt er vertrouwen in te hebben dat dit binnen afzienbare termijn moet kunnen worden gerealiseerd, omdat alle betrokken partijen, zowel bedrijfsleven als overheden, hierbij zijn gebaat. Nadat de typekeuringscertificaten zijn afgegeven, kunnen voertuigen als Euro 6 worden gekentekend. Aansluitend kan staatssecretaris Atsma de regeling ondertekenen, waarna het ministerie van I&M de subsidieregeling kan publiceren.

De subsidieregeling treedt de dag na publicatie in werking. Dit betekent dat er voor Euro-6 trucks met een maximale massa van tenminste 5001 kg een subsidiebedrag van € 4.500,- per voertuig beschikbaar is, tenzij de meerkosten lager zijn.

Om hiervoor in aanmerking te komen dient het kentekenbewijs te zijn gedateerd ná inwerkingtreding van de regeling en uiterlijk 31-12-2013. De regeling is niet met terugwerkende kracht van toepassing. Ook meldt het ministerie dat bij verandering van tenaamstelling binnen zes maanden, de subsidie kan worden teruggevorderd. Voertuigen die nu in afwachting van publicatie van de Verordening als Euro 5 of EEV worden gekentekend, kunnen later worden omgezet naar Euro 6. Maar dan is er geen recht op subsidie.

Het totale subsidiebudget bedraagt € 39 miljoen. Het ministerie stelt zich ten doel tenminste 8.000 Euro-6 voertuigen op de weg te hebben vóór 1 januari 2014, het jaar waarin Euro 6 verplicht wordt.

Om te voorkomen dat alle subsidiecentjes in korte tijd bij één merk terecht komen, moet dus eerst een truck op kenteken worden gezet en tenaam worden gesteld. Subsidie reserveren voor een nog te naam te stellen truck, kan niet meer. In 2013 is het wel weer mogelijk om vooraf te reserveren om te voorkomen dat na aanvraag dat de ‘pot’ al leeg is.

Bron: www.truckenmilieu.nl


Hoofdsponsor


SubsponsorMedia partners